English            
انتخاب وب سایت
  

   سال تأسیس گروه کارشناسی جغرافیا- انسانی: 1366

سال تأسیس رشته جغرافیای انسانی- شهری: 1384

 سال تأسیس رشته جغرافیای انسانی- روستایی: 1384

 سال تاسیس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری: 1384 

 
بنیان گذار و مدیر گروه کارشناسی جغرافیای واحد شهرری:

استاد محمد اکبراوغلیسال تأسیس گروه کارشناسی ارشد جغرافیا: 1369

بنیان‌گذار:  دکتر سیدرحیم مشیری 

 

 

  تاریخچه 
گروه جغرافیای دانشگاه آزد اسلامی واحد شهرری از مهرماه 1366 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و در مهرماه 1369 در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی روستایی فعالیت خود را آغاز نموده است.

 معرفی رشته جغرافیا
جغرافیا، آن قسمت از دانش بشری است که از مشخصات مناطق ونواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی وانسانی وبالاخره از روابط انسان و محیط که خود باعث بوجود آمدن پدیده های انسانی است ونیز از روابط متقابل پدیده های فوق بحث می کند.
هدف از دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جغرافیا،تربیت کارشناسانی است که در زمینه‌های آموزش، پژوهشگری، آماده کردن دانشجویان به منظور تامین کادر آموزشی، پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، کارشناسان مورد نیاز سازمان های شهری وروستای بوده است. دروس این رشته به صورت، پایه، اصلی، اختصاصی و اختیاری ارائه می‌شود.


تواناییهای فارغ‌التحصیلان
فعالیت های آموزشی_پژوهشی ومسئولیتهای اداری میتواند فارغ التحصیلان را بر اساس نیاز جذب نماید.

 

 برخی از مراکز جذب فارغ‌التحصیلان جغرافیا 
کاربرد این رشته در حوزه های عمران زمین، آمایش سرزمین، مدیریت سرزمین برنامه ریزی شهری در منطقه، شناخت اقوام و سرزمین ها، تحلیل حوزه های قدرت سبب شده که به یکی از کاربردی ترین دانش ها در حوزه های مدیریتی- راهبردی تبدیل شود، به نحوی که وزارتخانه و سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارت کشور، بنیاد مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، ستاد حوادث غیر مترقبه، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی و مطالعات کالبدی- فضایی، مراکز تحقیقاتی در زمینه آمایش سرزمین و سنجش از دور و وزارت کشاورزی از جمله مراکزی هستند که دانش آموختگان این رشته در آنها جذب شده و به ارائه خدمات می پردازند.