English            
انتخاب وب سایت
  

سال تاسیس  گروه کارشناسی جغرافیای طبیعی :  1366

  بنیان گذار و مدیر گروه جغرافیای طبیعی: محمد اکبر اوغلی

 

سال تاسیس  گروه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی :  1369
  

بنیان گذار و مدیر گروه جغرافیای طبیعی: سیدرحیم مشیری

  تاریخچه 
گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه 1366 با پذیرش  دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای طبیعی و انسانی و کارتوگرافی از مهر ماه 1369 نیز با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های ژئومورفولوژی ، اقلیم شناسی ، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی فعالیت خود را آغاز نمود . همچنین از سال 1371 در مقطع کارشناسی جغرافیای طبیعی در گرایش های ژئومور فولوژی و اقلیم شناسی دانشجو پذیرفته است. در حال حاضر گروه جغرافیای طبیعی دارای 8 عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد که آموزش بیش از 500 دانشجوی دختر و پسر رشته جغرافیای طبیعی را به عهده دارند . رشته جغرافیا همچنین دارای چندین کارگاه آموزشی و تحقیقاتی بوده که از امکانات و دستگاه های نسبتاً مناسبی برخوردار است.


معرفی رشته جغرافیای طبیعی
کره زمین از سه کره آب (هیدروسفر)،کرۀ سنگ(لیتوسفر) و کرۀ هوا (اتمسفر) تشکیل شده است این سه کره در برخی قسمت ها در برخی قسمتها با یکدیگر تلاقی کرده و محل تلاقی آنها را سطح تماس یا اینترفیس می گویند. این همان سطحی است که محیط طبیعی را بوجود می آورد . قسمت هایی از این محیط طبیعی که قابل حیات و زندگی باشد محیط زیست نامیده می شود. به محض اینکه پای انسان به هر جایی از این محیط طبیعی برسد محیط یاد شده ، محیط جغرافیایی خواهد بود. به همین دلیل است که میگویند جغرافیا علمی است که به بررسی رابطه بین انسان و محیط طبیعی و اثرات آن دو بر یکدیگر می پردازد .لذا میتوان گفت جغرافیا علمی است که از اعماق اقیانوس ها و دریا ها گرفته تا سطح کرۀ سنگی و تا دورترین نقاط کرۀ گازی (فضای لایتناهی) در مینوردد و در حیطه مطالعات خود قرار می دهد. در اینجا یاد آور شویم که سقراط حکیم پر بیراه نفرموده که" جغرافیا ام العلوم (مادر تمام علم ها)است".


 تواناییهای فارغ‌التحصیلان

عهده‌دار شدن مسوولیت های مختلف دروزارت کشور وزارت امور خارجه  وزارت دفاع وزارت نیرو، ساز مان محیط زیست، سازمان انرزی های نو،سازمان هواشناسی  و کمک به امر تدریس جغرافیا در دانشگاهها، همکاری در زمینه‌های پژوهشی در موسسات ذیربط و دانشگاهها، سرپرستی پرو ژه های مرتبط با محیط زیست، آمایش سرزمین، کمک به امر برنامه ریزی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی، ارائه راهکار های لازم در ارتباط با نحوه بهره برداری از محیط مطابق با محدودیت ها و توانایی های آن و بهبود سطح زندگی انسان.امکان ادامه تحصیل در این رشته تا حد دکتری در داخل و خارج از کشور وجود دارد. دوره کارشناسی ارشد  جغرافیا طبیعی در دو گرایش اقلیم شناسی و ژئو مورفولوژی دراین واحد وجود دارد.


 مراکز جذب کننده فارغ التحصیلان جغرافیای طبیعی

امروزۀ در کشور های توسعه یافته بیش از صد گرایش مختلف از جغرافیا در دانشگاه هایشان وجود دارد و تدریس می شود این وضعیت در اکثر کشور های دنیا کم و بیش برقرار است . در کشور ما نیز امروزه  بیش از چندین گرایش مختلف از جغرافیا وجود دارد که عموماً شامل جغرافیای طبیعی با گرایش های ژئومرفولوژی (پیکر شناسی زمین)  اقلیم شناسی (آب و هوا شناسی) ژئوتوریسم و جغرافیای انسانی در گرایش های مختلف وجود دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری نیز تقریباً سه دهه است که در اکثر گرایش های فوق در کشور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، وزارت امور خارجه ،وزارت کشور (استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها، دهداری ها) وزارت کشاورزی، وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان هواشناسی ، سازمان جنگل و مرتع ، سازمان محیط زیست ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و دها سازمان و ارگان دیگر و همچنین در شرکت های مهندسی مشاور و نیز مشاورین مسئولین طرح های آمایش سرزمین......جذب و مشغول بکار شوند.