English            
انتخاب وب سایت
  

سال تاسیس  گروه کارتوگرافی : 1370

 

تاریخچه 
گروه کارتوگرافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه 1370 با پذیرش  دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای کارتوگرافی فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 7 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت بوده و دارای حدود 300 دانشجو می باشد. گروه کارتوگرافی دارای 3 سایت کامپیوتر و چهار کارگاه می باشد که مجهز به آخرین دستگاهها  و امکانات به روز می باشند.

 معرفی رشته کارتوگرافی
بر اساس تعریف فدراسیون بین المللی نقشه برداری، کارتوگرافی علم تهیه نقشه عنوان گردیده و بر اساس تعریف کاربردی نقشه، کارتوگرافی دادن زبانی گویا به پیکره صامت اشکال و اندازه های هندسی تعریف می گردد بر این اساس سازمان نقشه برداری ایران به  NCC  (NATIONAL CARTOGRAPHIC CENTER ) شناخته می شود.
دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته با اطلاعات جغرافیایی هم از نقطه نظر اطلاعات توصیفی و نظری جغرافیایی و هم از نقطه نظر اطلاعات مکان مرجع در چهارچوب سیستم مختصات زمینی آشنا می گردند. بر این اساس این رشته به جغرافیای کارتوگرافی معروف بوده و لذا کلیه دانش آموزان دبیرستانی با هر رشته ای که دارند می توانند با انتخاب این رشته وارد دانشگاه شوند.

همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های برنامه ریزی شهری، GIS و یا سنجش از دور ادامه تحصیل نمایند.

 

تواناییهای فارغ‌التحصیلان
فارغ التحصیلان این رشته با توجه به دروس گذرانده شده دارای اطلاعات مختلفی در زمینه جغرافیای نظری مانند جغرافیای آبها، خاکها، سیاسی، نظامی، روستایی، شهری، زیستی و ژئومورفولوژی ایران و جهان بوده و از نظر جغرافیای مکانی دارای تبحر در زمینه تولید نقشه به روش مستقیم زمینی یا فتوگرامتری هوایی و نیز پردازش اطلاعات برداری و رستری به صورت کارتوگرافی و یا در غالب سیستم اطلاعات مکان مرجع(GIS) و یا پردازش تصاویر ماهوراه ای (RS) می باشند.

 برخی از مراکز جذب فارغ‌التحصیلان کارتوگرافی 
فارغ التحصیلان رشته کارتوگرافی چون از توانایی فنی برخوردار می گردند می توانند در کلیه دستگاه های اجرایی کشور که در امر تولید نقشه و یا استفاده از نقشه فعالیت دارند هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قادر به همکاری باشند. از طرفی تقریباً هیچ دستگاه اجرایی در کشور وجود ندارد که از نقشه و آنالیز اطلاعات مکان مرجع استفاده ننماید که این خود گویای دامنه فعالیت این رشته می باشد.