دانشکده ها

همایش علمی اندیشه های عارفانه ابن فارض در آئینه اشعار وی

انجمن علمی ادیان و عرفان در نظر دارد در روز چهارشنبه مورخ 3 /3 /91 از ساعت 10 الی 11:30 در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی همایش علمی با موضوع " اندیشه های عارفانه ابن فارض در آئینه اشعار وی " را با سخنرانی دکتر بتول علی نیا برگزار نماید.

ادامه مطلب