شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۰۹۰شرح وظایف اداره آموزش:

       - انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده برابر دستور العمل سازمان مرکزی

       - استخراج لیست دانشجویان ترم آخر در بررسی پرونده و گزارش مشکلات آموزشی آنها

       - اقدام در خصوص فرم های حذف دروس برابر آئین نامه آموزشی

       - اعمال موارد تبصره های آئین نامه آموزشی در ماده های 19- 23 - 28 - 41 - 45 - 46 - 48 و غیره در پایان هر ترم تحصیلی

       - مشخص نمودن وضعیت تداخل زمانی بین اخذ مدرک پایه و شروع به تحصیل در دانشگاه و انجام مکاتبات لازم

       - بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان و گزارش موارد نقص آنها به دانشجو و اعلام به آموزش کل

       - اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در هر نیمسال تحصیلی به آموزش کل

       - تکیمل پرونده دانشجویان انتقالی و ارسال به آموزش کل

       - بررسی تقاضای مهمانی دانشجویان دانشکده برای مهمان به سایر واحدها و پذیرش مهمانان از سایر واحدها و انجام کلیه امور ثبت نام و واحدگیری

       - انجام مراحل اداری مربوط به معادلسازی

       - برگزاری امتحانات در پایان هر ترم تحصیلی

       - اعلام وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر به دفتر امور ایثارگران واحد

      - مکاتبات با سایر دانشگاه ها برای درخواست ریز نمرات و مدرک تحصیلی

      - صدور مرخصی و حذف ترم موارد مشخص

      - ثبت غیبت اساتید و هماهنگی برای تشکیل کلاسهای جبرانی با دانشجویان برای مکان کلاس

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۱