شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۰۳۵شرح وظایف اداره پژوهش:

  - تحویل فرم های طرح های پژوهشی اساتید و بررسی و طرح در شورای پژوهشی گروه، ارسال به حوزه معاونت پژوهشی

  - دریافت گزارش مرحله ای طرح های پژوهشی

  - دریافت مدارک اساتید جهت دریافت تشویقی بابت چاپ مقالات در مجلات و نشریات معتبر و همایش های داخلی و خارجی

  - تحویل فرم های اعزام به خارج اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی

  - تحویل فرم های اعزام اساتید به کنفرانس های داخلی

  - پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی از جمله تحویل فرم های بازدید، برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی های علمی و ...

  - تحویل فرم هزینه های برآورد شده جهت برپایی نمایشگاه های آثار هنری اساتید

  - دریافت مدارک و فاکتورهای هزینه شده در برپایی نمایشگاه های آثار هنری، بررسی و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی

  - اطلاع رسانی بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید پژوهشی به اساتید محترم

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۱