معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۸۱

۵

 دانشکده علوم انسانی سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت  ۱۱۵۰۰ مترمربع در مجتمع صفائیه تاسیس شد و در مهر ماه سال ۱۳۹۳ محل مجتمع یادگار امام (ره) منتقل گردید که هم اکنون با دانشکده علوم پایه به طور مشترک در ساختمان شهدای هسته ای مستقر می باشد.این دانشکده مشتمل بر ۱رشته در مقطع کاردانی ،۵ رشته در مقطع کارشناسی ، ۱۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و۱۳رشته در مقطع دکتری می باشد. این رشته ها عبارتند از:

مقطع

رشته ها

دکترای تخصصی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیای سیاسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق واندیشه های امام، علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، عرفان اسلامی و شناخت اندیشه های امام، فلسفه و کلام اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی،جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)،جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم و حدیث، ادیان و عرفان، شناخت اندیشه های امام، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فیزیولوژی ورزشی (گرایش فعالیت بدنی و تندرستی و گرایش فیزیولوژی کاربردی)، روانشناسی ورزشی، تاریخ باستان، تاریخ جهان، مطالعات خلیج فارس، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، ایران شناسی با گرایش میراث فرهنگی و گردشگری، 

کارشناسی پیوسته

فقه و مبانی حقوق، ادبیات فارسی، روان شناسی، معارف و دروس عمومی، زبان و ادبیات انگلیسی،تاریخ ،ادیان و عرفان ،جغرافیای طبیعی ،جغرافیا و برنامه ریزی ،کارتوگرافی،جغرافیای انسانی شهری ،جغرافیای انسانی روستایی، تربیت بدنی و حقوق

کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی

 

همچنین این دانشکده دارای تعداد ۲۸ کلاس درس (19کلاس مجهز به ویدئو پرژکتور)، دو اتاق به نامGIS ،سالن دفاع –نمایش جهت برگزاری جلسات واتاق مربوط به استراحت و مطالعه دانشجویان و اساتید می باشد.

 

رؤسای دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۶۶

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر  مسعود شرقی

تاریخ

استادیار

۱۳۶۶-۱۳۷۵

جناب محمد اکبر اوغلی

جغرافیا

مربی

۱۳۷۶-۱۳۸۲

دکتر بهرام آزادبخت

جغرافیا

استادیار

۱۳۸۲-۱۳۸۳

دکتر نصراا... فلاح تبار

جغرافیا

دانشیار

۱۳۸۳-۱۳۸۳

دکتر احمد اصلی زاده

مدیریت

استادیار

۱۳۸۳-۱۳۸۵

دکتر سید عباس هاشمی

مدیریت

استادیار

۱۳۸۵-۱۳۸۶

دکتر علیرضا وحیدی

ریاضی

دانشیار

۱۳۸۸-۱۳۹۰

دکتر صابر اداک

تاریخ

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۱

دکتر فریبا پهلوانی

فقه و حقوق

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر منصور امانی

تاریخ

استادیار

۱۳۹۵-۱۳۹۶

دکتر محسن رنجبر

جغر افیا

دانشیار

از سال ۱۳۹۶تاکنون

 

 

معاونین دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۹۲ 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس مسعود هنریار

الکترونیک

مربی

۱۳۹۲-۱۳۹۵

دکتر پروانه زیویار

جغرافیا

دانشیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

 

مدیران پژوهش دانشکده علوم انسانی از سال 1382 تاکنون

 

نام و نام خانودگی

رشته تحصیلی

      مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محبوبه شرفی

تاریخ

دانشیار

1384-1382

دکتر فرشته اتفاق فر

تاریخ

استادیار

1387-1384

دکتر جمشید قائمی

تاریخ

استادیار

1389-1387

دکتر رامین یلفانی

تاریخ

استادیار

1390-1389

دکتر فاطمه خلیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

1392-1390

دکتر رامین یلفانی

تاریخ

استادیار

1394-1392

دکتر جمشید جلالی

ادیان و عرفان

دانشیار

1395-1394

دکتر رقیه طرلانی باشیز

شیمی – آلی

دکتری

1397-1395

دکتر فاطمه خلیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

1397 تاکنون

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹