اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۳۴۱۱

دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر تهمینه دانیالی

رئیس دانشکده

55229392

2610

دکتر پروانه زیویار

معاون دانشکده

55229354

2621

دکتر فاطمه خلیلی

رئیس پژوهش دانشکده

55229375

2595

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش دانشکده

55229362

-

 

مسئول دفتر رئیس دانشکده

55229392

2610

زهرا برقی

فارغ التحصیلان

-

2622

یاسر ستارزاده

کارشناس گروه های ارشد و دکترای رشته های جغرافیا - ادبیات

-

2602

هادی علیخانی

کارشناس گروه (کارشناسی فقه و حقوق آموزش انگلیسی جغرافیا کلیه گرایشها- تاریخ ادیان و عرفان)

-

2607

 

کارشناس گروه تربیت بدنی

-

2605

عباس عسگری

کارشناس آموزش گروه روانشناسی

-

2607

ناهید بهروزنام

مسئول امتحانات

-

2617

 

مسئول بایگانی آموزش

-

2601

شهزاد دولتی

مسئول کنترل کلاس ها و حضور و غیاب استادان

-

2619

صدیقه شاهی

کارشناس پژوهش دانشکده

55229386

2597

معصومه شیخی

مسئول فرهنگی دانشکده

-

2592

فاطمه رضی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری الهیات ادیان و عرفان - ادبیات

-

2604

زهرا محمدپور

خدمات

-

2620

فرنگیس علیزاده

خدمات

-

2593

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹