کارکنان

تعداد بازدید:۲۳۹۷

 

شماره تماس های دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

دکتر شهرام علم

رئیس دانشکده

2610

55229392

2

دکتر پروانه زیویار

معاون دانشکده

2621

55229354

3

دکتر فاطمه خلیلی

رئیس پژوهش دانشکده

2595

55229375

4

علی حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده

-

55229362

5

مریم عرب

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2610

55229392

6

زهرا برقی

فارغ التحصیلان

2622

-

7

یاسر ستارزاده

کارشناس گروه های ارشد و دکترای رشته های جغرافیا - ادبیات

2602

-

8

هادی علیخانی

کارشناس گروه (کارشناسی فقه و حقوق – آموزش انگلیسی – جغرافیا کلیه گرایشها- تاریخ – ادیان و عرفان)

2607

-

9

فاطمه عزتی

کارشناس گروه تربیت بدنی

2605

-

10

عباس عسگری

کارشناس آموزش گروه روانشناسی

2607

-

11

ناهید بهروزنام

مسئول امتحانات

2617

-

12

اسماعیل صادقی

مسئول بایگانی آموزش

2601

-

13

سید حسین نظری

مسئول کنترل کلاس ها و حضور و غیاب استادان

2619

-

14

صدیقه شاهی

کارشناس پژوهش دانشکده

2597

55229386

15

معصومه شیخی

مسئول فرهنگی دانشکده

2592

-

16

فاطمه رضی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری الهیات – ادیان و عرفان - ادبیات

2604

-

17

زهرا محمدپور

خدمات

2620

-

18

فرنگیس علیزاده

خدمات

2593

-

 

 

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸