کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۲۳۳۷

 

کارکنان آموزش

محمد علی تقربی

عباس عسگری

رئیس اداره آموزش دانشکده

کارشناس مقطع کارشناسی روانشناسی

شماره تماس: 55229356

شماره تماس: 9-55229002 داخلی 2607

 

 

حسین جلالی

 

بهسازی منابع انسانی٬ کارشناس مقاطع ارشد و دکتری جغرافیا (کلیه گرایشها) – تربیت بدنی – آموزش ابتدایی – مدیریت آموزشی

کارشناس مقلطع ارشد و دکتری الهیات (کلیه گرایشها) – ادیان و عرفان – ادبیات فارسی

شماره تماس: 9-55229200 داخلی 2602

شماره تماس: 9-55229200 داخلی 2604

 

 

هادی علیخانی

کامران استعلاجی

کارشناس مقطع کارشناسی گروه های فقه و حقوق – آموزش زبان انگلیسی – جغرافیا – تاریخ – ادیان و عرفان

کارشناس مقاطع کاردانی و کارشناسی گروه تربیت بدنی

شماره تماس: 9-55229200 داخلی 2607

شماره تماس: 9- 55229200 داخلی 2605

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹