سیلابس دروس تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تعداد بازدید:۸۷۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

محسن حیدرنیا

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

mo.heydarniya42.@gmail.com

 

2

صابر اداک

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

adaksaber@gmail.com

 

 
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷