اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۱۸۷۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

سهیلا پیروزوند

دانشجوی دکتری

مدرسی معارف

مربی

مبانی نظری - اخلاق

pirooz313@gmail.com

2

معصومه حسینی تبار

دانشجوی دکتری

مدرسی معارف

مربی

مبانی نظری انقلاب – تاریخ

msm.hoseinitabar@gmail.com

3

مریم صرفی

دانشجوی دکتری

فقه ومبانی حقوق

مربی

اخلاق

 

4

معصومه ذبیحی

دکتری

عرفان اسلامی

استادیار

متون اسلامی - اخلاق

zabihierfan@yahoo.com

5

صغری رادان

دکتری

علوم قرآن و حدیث

استادیار

متون اسلامی - اخلاق

soghraradan@yahoo.com

6

علی رعدی

معادل دکتری حوزه

حوزوی

مربی

مبانی نظری - اخلاق

zahraraadi92@gmail.com

7

محمود رمضانی کردآسیابی

دانشجوی دکتری

مدرسی معارف

مربی

انقلاب

Mrk1355@gmail.com

8

سید حاتم مهدوی نور

دکتری

 

عرفان و تصوف

استادیار

اخلاق

hmahdavinoor@yahoo.com

9

شمس الملوک مشایخی

 

دانشجوی دکتری

تاریخ فرهنگ و تمدن

مربی

تاریخ – تاریخ تمدن

 

10

سید موسی هاشمی تنکابنی

 

دکتری

فلسفه

استادیار

مبانی نظری - تاریخ

 

11

موسی یاریخانی

دانشجوی دکتری

انقلاب اسلامی

مربی

انقلاب اسلامی

 

12

علی اکبر فاطمی

دانشجوی دکتری

 

مربی

مبانی نظری

 

 
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷