اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق

تعداد بازدید:۱۹۸۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

۱

محمد جعفری هرندی

دکتری

فقه و حقوق

دانشیار

فقهی و حقوقی

harandi_lawyer@yahoo.com

 

۲

محمدمهدی تقدیسی

دکتری

علوم قران و حدیث

استادیار

فقهی و قران و حدیث

 

۳

عباس سماواتی

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی و حقوقی

 

۴

محمد رضا شیرازی

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی و حقوقی

 

۵

رحمت فرحزادی

دکتری

فقه  وحقوق

استادیار

فقهی حقوقی

farahzadi.90@yahoo.com

۶

قدرت شهباز

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی حقوقی

 

۷

جبراییل امیدی

دکتری

حقوق خصوصی

استادیار

حقوقی

omidigebraeal@yahoo.com

۸

فریبا پهلوانی

دکتری

حقوق

استادیار

فقهی حقوقی

mohammadoveisi@yahoo.com

۹

طیبه عارف نیا

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی حقوقی

t.arefnid@iausr.ac.ir

۱۰

طاهره سلیمی

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی  حقوقی

t.salimi313@yahoo.com

۱۱

زهره نیک فرجام

دکتری

فقه و حقوق

استادیار

فقهی حقوقی

zohrenik@gmail.com

۱۲

فاطمه حسینی میر صفی

دکتری

علوم قران وحدیث

استادیار

فقهی قران و حدیث

hosseini_ 7@yahoo.com

۱۳

فاطمه خلیلی

دکتری

ادبیات عرب 

استادیار

ادبیات عرب 

fkhalili57@yahoo.com

۱۴

عصمت رمضانی

دکتری

فقه و حقوق

مربی

فقهی حقوقی

s.ramezani@iausr.ac.ir

۱۵

معصومه مرادی

دکتری

فقه و حقوق

مربی

فقهی حقوقی

Moradisu@yahoo.com

 
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷