اعضای هیأت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۱۶۸۰
 

 

 

 

ردیف

نام کامل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

حمید رضا کسیخان

دکترا

ادبیات انگلیسی

استادیار

ادبیات مقابله ای، نقد ادبی

hrk1962@gmail.com

2

فرحناز لیاقت

دانشجوی دکترا

آموزش زبان

مربی

آموزش زبان

farahnazliaqat@gmail.com

3

فرناز لطیف

دکترا

آموزش زبان

استادیار

آموزش زبان

farnaz.latif@gmail.com

4

مروارید شیخ علیا لواسانی

دکترا

آموزش زبان

استادیار

آموزش زبان

ml.365@hotmail.com

5

امیر حسین رحیمی

دکترا

آموزش زبان

استادیار

آموزش زبان

rahimi.amirh@gmail.com

6

سعید بهنود

دانشجوی دکترا

ادبیات انگلیسی

مربی

ادبیات انگلیسی

saeid.behnoud@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸