اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۱۵۰۱

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

رویا احمد امرجی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عرفانی و قرآن­پژوهی و ادب معاصر

royaamraji@yahoo.com

2

سیده حورا لقمان

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

مربی

ادب عامه و ادب معاصر

hooraloghman@gmail.com

3

مهناز رمضانی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و عرفانی

Ramezani.urey@yahoo.com

4

شاهپرک فرحبخش اصفهان

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عرفانی و ادب عامه

Shaparak 1@yahoo.com

5

خورشید نوروزی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عرفانی و نقد ادبی و ادب معاصر

Dnoroozi97@gmail.com

6

راضیه زواریان

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عرفانی و ادب معاصر

Dr.zavarian@yahoo.com

7

مریم پیکانپور

دکتری

زبان و ادبیات عربی

استادیار

نظم و نثر عربی و بلاغت

Malakoot74@yahoo.com

8

مریم یوزباشی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و ادب معاصر

Maryamyozbashi77@gmail.com

9

زهره سرمد

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و ادب معاصر

Zohreh-sarmad 1@yahoo.com

10

خدیجه بهرامی رهنما

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و ادب معاصر و نقد ادبی

bahramirahnama@gmail.com

11

زهره نورایی نیا

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و ادب معاصر و نقد ادبی

Nooraeenia-z5@yahoo.com

12

فرشته ناصری

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

ادب عامه و ادب معاصر

Naseri 915@yahoo.com

13

هانیه صدری مجد

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

مربی

ادب عامه و ادب معاصر

hsmariana@yahoo.com

 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷