اعضای هیأت علمی گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۳۷۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

مرتبه علمی

ایمیل

1

پژمان احمدی

دکتری تخصصی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

رفتار ‌حرکتی و روانشناسی

 

استادیار

 

Ahmadi_pezhman2001@yahoo.com

2

مژگان احمدی

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی ورزش

استادیار

Mahmadi1376@gmail.com

3

سعیده شادمهری

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی ورزش

استادیار

Saeedeh.sh61@gmail.com

4

حسین شیروانی

دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی ورزش

مربی

shirvani.h2006@gmail.com

5

شهرام علم

دکتری تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت ورزشی

استادیار

Shahramalam@yahoo.com

6

شبنم کلاهی

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی عمومی

مدیریت ورزشی

مربی

rsha_zk@yahoo.com

7

محمدحسین قزوینه

دانشجو دکتری

مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت ورزشی

مربی

mh.ghazvineh@gmail.com

8

فروغ فتاحی مسرور

دکتری تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت ورزشی

استادیار

froughfattahim@yahoo.com

9

سمیرا مشهودی

دکتری تخصصی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

رشد و تکامل و یادگیری‌حرکتی

استادیار

smashhoodi@gmail.com

 
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷