اعضای هیأت علمی گروه ادیان و عرفان

تعداد بازدید:۱۶۲۲

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

دکتر محمودرضا اسفندیار

دکترا

ادیان و عرفان

دانشیار

عرفان و تصوف و ادیان و مطالعات شبه قاره و آسیای جنوب شرقی

mresfandiar@gmail.com

2

دکتر جمشید جلالی شیجانی

دکترا

تصوف و عرفان اسلامی

دانشیار

عرفان و تصوف و تصحیح نسخ خطی و تفسیر و قرآن

jalalishey@gmail.com

3

دکتر عبدالحسین لطیفی

دکترا

ادیان و عرفان

استادیار

ادیان و عرفان و آداب و مناسک دینی ادیان

hoseinlatifi89@gmail.com

 
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷