معرفی رشته و گروه ادیان وعرفان

تعداد بازدید:۳۴۶۰

 

گرایش ادیان و عرفان یکی از شاخه­ های رشتۀ الهیات و معارف اسلامی است که از ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری در خرداد ماه ۱۳۶۴به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مبادرت ورزید. بعدها با ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته و رشته ­های مرتبط از جمله عرفان اسلامی و شناخت اندیشه­ امام خمینی(ره)، فلسفه و کلام اسلامی در مقطع دکتری،و در مقطع کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، شناخت اندیشه­ های امام خمینی(ره)، به رشد و توسعه کمّی و کیفی خود ادامه داددراین رشته دانشجویان به مطالعه ادیان و مکتب های مختلف جهان بصورت مقایسه ایی (تطبیقی) می پردازند و در کنار آن با متون و اندیشه های عرفانی اسلامی و دیگر ادیان آشنا می شوند.
در این رشته کوشش می شود که دانشجویان زبانهای عربی و انگلیسی را بصورت کاربردی (به منظور بهره گیری از منابع معتبر ) فرا گیرند.
 

 ۱۳۹۳ مدیران گروه دکتری تخصصی ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده از سال 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمودرضا اسفندیار

ادیان و عرفان

 

دانشیار

 

۱۳۹۳-۱۳۹۵

 

دکتر جمشید جلالی شیجانی

تصوف و عرفان اسلامی

دانشیار

از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 

  مدیران گروه کارشناسی ارشد  ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده از سال ۱۳۶۴

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر غلامعلی آریا

ادیان و عرفان

استاد تمام

۱۳۶۴-۱۳۷۵

دکتر مسعود جلالی مقدم

ادیان و عرفان

استادیار

۱۳۷۵-۱۳۸۴

دکتر سیدعبدالمجید حیرت سجادی

ادیان و عرفان

استادیار

1۱۳۸۴-۱۳۸۶

دکتر عبدالحسین لطیفی

ادیان و عرفان

استادیار

۱۳۸۶-۱۳۹۳

دکتر محمودرضا اسفندیار

ادیان و عرفان

دانشیار

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر جمشید جلالی شیجانی

تصوف و عرفان اسلامی

دانشیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

مددیران گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده از سال ۱۳۷۵

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر مسعود جلالی مقدم

ادیان و عرفان

استادیار

۱۳۷۵-۱۳۸۴

دکتر سیدعبدالمجید حیرت سجادی

ادیان و عرفان

استادیار

۱۳۸۵-۱۳۸۶

دکتر عبدالحسین لطیفی

ادیان و عرفان

استادیار

۱۳۸۶-۱۳۹۳

دکتر محمودرضا اسفندیار

ادیان و عرفان

دانشیار

۱۳۹۳-۱۳۹۵

دکتر جمشید جلالی شیجانی

تصوف و عرفان اسلامی

دانشیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷