معرفی رشته و گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۱۱۱۴

 

گروهزبان و ادبیات فارسی در دانشکده آموزش معلمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری از سال ۱۳۶۷ در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فعالیت خود را شروع نموده و در سال­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو پذیرفته که در حال حاضر همگی آنان فارغ­التحصیل شده­اند. همچنین، رشته­ی زبان و ادبیات فارسی از سال ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو جذب نموده و هم اکنون،تعداد ۲۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۲ دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل در دانشکده علوم انسانی دارد. این گروه، ۱۳ عضو هیئت علمی تمام وقت دارد.

 

مدیر گروه دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشکده از سال ۱۳۹۵

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر رویا احمد امرجی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

 ۱۳۹۲مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده از سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر خورشید نوروزی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۴

دکتر مهناز رمضانی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۴-۱۳۹۵

دکتر رویا احمد امرجی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

 

 ۱۳۹۰مدیر گروه کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی دانشکده از سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر راضیه زواریان

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دکتر خورشید نوروزی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۴

دکتر مهناز رمضانی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۴-۱۳۹۵

دکتر رویا احمد امرجی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 

 ۱۳۶۷مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی دانشکده از سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمد ذوالریاستین

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۶۷-۱۳۷۶

غلامحسین ده­بزرگی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۷۶-۱۳۷۹

محسن الهامی زبان و ادبیات فارسی مربی

۱۳۷۹-۱۳۸۲

دکتر رویا احمد امرجی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۲-۱۳۸۴

سیده حورا لقمان

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۴-۱۳۸۶

مهناز رمضانی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۶-۱۳۸۷

دکترشاهپرک فرحبخش اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۸۷-۱۳۸۹

راضیه زواریان

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دکتر خورشید نوروزی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۴

 

 ۱۳۶۷مدیر گروه کارانی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی دانشکده از سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمد ذوالریاستین

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۶۷-۱۳۷۶

غلامحسین ده­بزرگی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۷۶-۱۳۷۹

محسن الهامی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۷۹-۱۳۸۲

دکتر رویا احمد امرجی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۲-۱۳۸۴

سیده حورا لقمان

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۴-۱۳۸۶

مهناز رمضانی

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۸۶-۱۳۸۷

دکتر شاهپرک فرحبخش اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۸۷-۱۳۸۹

راضیه زواریان

زبان و ادبیات فارسی

مربی

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دکتر خورشید نوروزی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

۱۳۹۲-۱۳۹۴


 

 

 
 
 
 
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷