معرفی رشته و گروه آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۱۳۸۹


گروه زبان عمومی انگلیسی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نموده و تا پیش از این در قالب دروس عمومی به همراه دیگر دروس عمومی همچون معارف و فارسی توسط گروهی به نام گروه دروس عمومی ارائه می شد. این گروه از همان ابتدای ایجاد واحد در سال ۱۳۶۴ دروس زبان پیش و عمومی را برای همه رشته های درسی ارائه می داد که همچنان این کار را انجام می دهد. اما از مهر ۱۳۹۵ که مجوز ایجاد رشته اخد شد گروه زبان شکل تخصصی به خود گرفت و مبادرت به ارائه کلاس های تخصصی آموزش زبان برای دانشجویان این رشته نمود.

 

 ۱۳۸۰مدیران گروه کارشناسی پیوسته /ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده از سال 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

حمید رضا کسیخان

ادبیات انگلیسی

مربی

۱۳۸۰-۱۲۸۲

فرحناز لیاقت

آموزش زبان

مربی

۱۳۸۲-۱۳۸۵

قدسی واعظ

آموزش زبان

مربی

۱۳۸۶

دکتر حمید رضا کسیخان

ادبیات انگلیسی

استادیار

۱۳۸۷-۱۳۸۹

فرحناز لیاقت

آموزش زبان

مربی

۱۳۸۹

دکتر فرنازلطیف

آموزش زبان

استادیار

۱۳۹۰-۱۳۹۲

سعید بهنود

ادبیات انگلیسی

مربی

۱۳۹۲-۱۳۹۴

دکتر حمید رضا کسیخان

ادبیات انگلیسی

استادیار

از سال ۱۳۹۴ تا کنون

 
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۷