معرفی رشته و گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تعداد بازدید:۱۵۱۲

 

گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی یکی از شاخه های رشته الهیات و معارف اسلامی می باشد که از سال ۱۳۷۲ در مقطع کارشناسی ارشد واز سال ۱۳۹۵ در مقطع  دکتری دایر شده است.

شناخت علل ظهور و سقوط سلسه های حکومت گر و نیز فراز و نشیب فرهنگ و تمدن اسلامی از صدر اسلام تا فروپاشی خلافت عثمانی هدف اصلی این رشته می باشد.

 

مدیر گروه دکتری تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده از سال ۱۳۹۵

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محسن حیدرنیا

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 
 

مدیران گروه کازشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده از سال ۱۳۷۲

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکترحسین قره چانلو

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استاد

۱۳۷۲-۱۳۸۷

دکتر صابر اداک

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

۱۳۸۸-۱۳۹۲

دکتر محسن حیدرنیا

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

از سال ۱۳۹۲ تاکنون

 

 

 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷