مدیر گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۱۱۷۵

 

مدیر گروه روانشناسی

دکترناهید بابائی امیری 

ایمیل :

nbabaieamiry@yahoo.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۳۸۰

داخلی :

-

محل دفتر :

طبقه اول دانشکده علوم انسانی

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷