مدیر گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۱۶۹۲

 

 

مدیر گروه  روانشناسی

دکتر معصومه عرفانی

ایمیل :

 

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۳۸۰

داخلی :

-

محل دفتر :

طبقه اول دانشکده علوم انسانی

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹