مدیران گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۹۸۵

مدیر گروه تربیت بدنی تخصصی

دکترسعیده شادمهری

ایمیل :

Saeedeh.sh61@gmail.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۳۵۱

داخلی :

-

محل دفتر :

سالن امام علی (ع)

برنامه حضور مدیر گروه تربیت بدنی تخصصی دانشکده علوم انسانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

 

 

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

دکترپژمان احمدی

ایمیل :

Ahmadi_pezhman2001@yahoo.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۳۵۱

داخلی :

-

محل دفتر :

سالن امام علی (ع)

 

برنامه حضور مدیر گروه تربیت بدنی عمومی  دانشکده علوم انسانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷