مدیران گروه فقه و حقوق

تعداد بازدید:۱۳۱۸

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی فقه وحقوق

دکتر محمد مهدی تقدیسی

ایمیل :

 

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۲۰۰

داخلی :

۲۶۲۷

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی

 

مدیر گروه کارشناسی فقه و حقوق

دکترمعصومه مرادی

ایمیل :

Moradisu@yahoo.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۲۰۰

داخلی :

۲۶۲۸

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷