مدیر گروه تاریخ

تعداد بازدید:۸۷۰

مدیر گروه تاریخ

دکترمحبوبه شرفی

ایمیل :

sharafi48@yahoo.com

تلفن تماس :

۵۵۲۲۹۲۰۰

داخلی :

۲۵۹۴

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی

برنامه حضور مدیر گروه تاریخ  دانشکده علوم انسانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷