مدیر گروه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۱۱۸

 

مدیر گروه جغرافیا

دکتر پروانه زیویار

ایمیل :

zivyar@yahoo.com

تلفن تماس :

55229354

داخلی :

2621

محل دفتر :

طبقه سوم دانشکده علوم انسانی

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۸