همایش های برگزار شده

سومین همایش ملی چالشها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم مناطق کلانشهری با تأکید بر حریم پایتخت در سال آذر ماه  ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار گردید.