اهداف

تعداد بازدید:۸۳۰

هویت مرکز :

مجموعه ای /مرکز تحقیقاتی، آموزشی با هویت دانشگاهی با باور اینکه : در صورت ارائه گزاره های برتر برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین ، ابعاد اثر بخش و ثمر بخش آن بر عرصه های مختلف مدیریتی و تصمیم سازی قابل درک و لمس بوده و زمینه های لازم را در جایگاه خویش برای تحقیق استراتژی ارتقای کیفیت و تجاری سازی دانش را در مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی فراهم خواهد ساخت.

رسالت و هدف کانونی:

ارائه نظرات و دیدگاه های رویکرد آمایشی در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور و منطقه با هدف گسترش تعاملات بین ذی مدخلان جهت تحقق هدف تجاری سازی دانش ، تولید نظریه و پایدار سازی درآمدهای دانشگاه.

کلید واژه های باور و رسالت :

توسعه پایدار، گسترش تعاملات: کارآمدی، آمایش، رویکرد راهبردی، استفاده از حضور تمام ذی مدخلان، تجهیز ظرفیت ها، صیانت، تجاری سازی، توانمند سازی.

ساختار سازمانی :

با عنایت به وجود ۳ مرکز تحقیقاتی – مطالعاتی واحد، نمی توان بدون ساختار سازمانی کلی برای مراکز متناظر موجود و آتی که در واحد تاسیس خواهد شد به ترسیم ساختار و بخش های اصلی این مرکز اقدام نمود لذا در نگاهی فرانگر می توان این ساختار را پیشنهاد داد.

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷