معرفی گرایش کارشناسی تاریخ

تعداد بازدید:۱۷۴۴

سال تاسیس گرایش کارشناسی تاریخ: ۱۳۶۴

سال تاسیس کارشناسی تاریخ همزمان با تاسیس و شروع به کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاسیس می باشد.
تاریخ علم تحولات بسیار گسترده است و اشتباه است که آن را صرفا مطالعه مواد خام تاریخی بدانیم بلکه دانشجو فرا می گیرد که چگونه از تحلیل و تلفیق مواد خام تاریخی به نتایج علمی برسد فارغ التحصیلان تاریخ در یک جامعه می توانند جایگاه واقعی خویش را بیابند چون رشته تاریخ از لوازم توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
همچنین فارغ التحصیلان توانای تاریخ می توانند در برنامه ریزی های کلان کشور نقش بسیار مهم و موثری داشته باشند.

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶