معرفی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

تعداد بازدید:۲۳۱۶
 
سال تاسیس گرایش کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان: ۱۳۹۱
در این رشته دانشجو با مهمترین سلسله های ایران قبل از اسلام آشنا می شود.
از آنجا که محققان معتقدند منشاء بسیاری از تحولات در جهان باستان از مسائل اقتصادی و مالی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی به ایران نسبت داده می شود ، بنابر این دانشجو در این دوره با مهمترین تحولات سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی این دوران و تجزیه و تحلیل آنها آشنایی کامل می یابد
آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶