معرفی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ عمومی و جهان

تعداد بازدید:۴۶۴۳

 

سال تاسیس گرایش کارشناسی ارشد تاریخ عمومی و جهان: ۱۳۹۱

در این رشته دانشجو با مهمترین تحولات تاریخی، فرهنگی، علمی، سیاسی و دینی اروپا و جهان آشنا می شود. این آشنایی به چهار دوره باستان، قرون وسطی، عصررنسانس و دوران مدرن تقسیم می شود.
دوران باستان که با نام عصر حکومت در بیان وفلسفه یونان و روم شناخته می شود از قبل از میلاد مسیح آغاز و تا قرن ۵ میلادی ادامه می یابد. اهمیت این دوره در موج تفکرات فلسفی اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو است که ریشه تفکرات غرب در دوره مدرن می باشد.
دوران قرون وسطی از تقسیم امپراطوری روم غربی آغاز و با شکست روم شرقی بعد از گذشت ده قرن پایان می یابد دوران حاکمیت کلیسا برکلیه شئونات فکری و زندگی مردم که با خفقان و فشار همراه می باشد . دوران رنسانس که در بین سده های میانه و دوران جدید است آغاز تحول در غرب محسوب می شود ودرنهایت دوران مدرن که با جامعه جدید وعصر روشنفکری و انقلاب های فرانسه و آمریکا همراه است.

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶