معرفی گرایش کارشناسی و کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

 


سال تاسیس گرایش کارشناسی و کارشناسی ارشد ادیان و عرفان: ۱۳۶۴

در این رشته دانشجویان به مطالعه ادیان و مکتب های مختلف جهان بصورت مقایسه ایی (تطبیقی) می پردازند و در کنار آن با متون و اندیشه های عرفانی اسلامی و دیگر ادیان آشنا می شوند.
در این رشته کوشش می شود که دانشجویان زبانهای عربی و انگلیسی را بصورت کاربردی (به منظور بهره گیری از منابع معتبر ) فرا گیرند.
همچنین در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان توانایی تدریس در دانشگاه ها به خصوص دروس معارف اسلامی را دارند.