معرفی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سال تاسیس گرایش کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی: ۱۳۷۲

دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد با گذراندن ۲۶ واحد درسی و شش واحد پایان نامه در طول ۴ ترم با تاریخ و تمدن سرزمین های وسیع اسلامی از مرزهای چین تا مغرب و اندلس آشنا می شوند.
شناخت علل ظهور و سقوط سلسله های حکومت گر و نیز فراز و نشیب فرهنگ و تمدن اسلامی از صدر اسلام تا فروپاشی خلافت عثمانی هدف اصلی این رشته می باشد.