معرفی گرایش کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای انشانی

تعداد بازدید:۳۷۳۸

 سال تأسیس گروه کارشناسی جغرافیا- انسانی: ۱۳۶۶

سال تأسیس رشته جغرافیای انسانی- شهری: ۱۳۸۴

 سال تأسیس رشته جغرافیای انسانی- روستایی: ۱۳۸۴

 سال تاسیس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری: ۱۳۸۴ 

 سال تاسیس مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی : ۱۳۹۳

سال تاسیس مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری: ۱۳۹۵

سال تاسیس مقطع دکتری جغرافیای سیاسی: ۱۳۹۵

بنیان گذار و مدیر گروه کارشناسی جغرافیای واحد شهرری:

استاد محمد اکبراوغلی

سال تأسیس گروه کارشناسی ارشد جغرافیا: ۱۳۶۹

بنیان‌گذار:  دکتر سیدرحیم مشیری 

  تاریخچه 
گروه جغرافیای دانشگاه آزد اسلامی واحد شهرری از مهرماه ۱۳۶۶ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و در مهرماه ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی روستایی و سال های ۹۳-۹۵ با مقاطع دکتری سه گرایش  فعالیت می نماید.

 معرفی رشته جغرافیا

جغرافیا، آن قسمت از دانش بشری است که از مشخصات مناطق ونواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی وانسانی وبالاخره از روابط انسان و محیط که خود باعث بوجود آمدن پدیده های انسانی است ونیز از روابط متقابل پدیده های فوق بحث می کند.
هدف از دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا،تربیت کارشناسانی است که در زمینه‌های آموزش، پژوهشگری، آماده کردن دانشجویان به منظور تامین کادر آموزشی، پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، کارشناسان مورد نیاز سازمان های شهری وروستای بوده است. دروس این رشته به صورت، پایه، اصلی، اختصاصی و اختیاری ارائه می‌شود.


توانایی های فارغ‌التحصیلان

فعالیت های آموزشی_پژوهشی ومسئولیتهای اداری میتواند فارغ التحصیلان را بر اساس نیاز جذب نماید.

 برخی از مراکز جذب فارغ‌التحصیلان جغرافیا 

کاربرد این رشته در حوزه های عمران زمین، آمایش سرزمین، مدیریت سرزمین برنامه ریزی شهری در منطقه، شناخت اقوام و سرزمین ها، تحلیل حوزه های قدرت سبب شده که به یکی از کاربردی ترین دانش ها در حوزه های مدیریتی- راهبردی تبدیل شود، به نحوی که وزارتخانه و سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارت کشور، بنیاد مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، ستاد حوادث غیر مترقبه، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی و مطالعات کالبدی- فضایی، مراکز تحقیقاتی در زمینه آمایش سرزمین و سنجش از دور و وزارت کشاورزی از جمله مراکزی هستند که دانش آموختگان این رشته در آنها جذب شده و به ارائه خدمات می پردازند.

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۶