آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تقاضای دریافت معرفی‌نامه کسر از حقوقفرم های آموزشی ( ویژه اعضا هیأت علمیی)
فرم تقاضای مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمیفرم های آموزشی ( ویژه اعضا هیأت علمیی)
تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه تحصیلات تکمیلیآیین نامه های آموزشی (ویژه اعضا هیأت علمی)
آیین‌نامه مأموریت و انتقالی اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۳/۲۴)آیین نامه های آموزشی (ویژه اعضا هیأت علمی)
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی (مورخ ۹۳/۰۷/۰۳)آیین نامه های آموزشی (ویژه اعضا هیأت علمی)
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگیآیین نامه های آموزشی (ویژه اعضا هیأت علمی)
مراحل بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی-واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرریآیین نامه های آموزشی (ویژه اعضا هیأت علمی)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی ۹۶ و بعد از آن)آیین نامه های آموزشی (ویژه دانشجویان )
روال‌های اخذ، تعریف موضوع، دفاع و ثبت نمره درس پروژه مقطع کارشناسی (کلیک جهت مشاهده توضیحات بیشتر)آیین نامه های آموزشی (ویژه دانشجویان )
شیوه‌نامه مهمانی و نقل و انتقالات دانشجوییآیین نامه های آموزشی (ویژه دانشجویان )
فرم شماره ۱- برنامه پیشنهادی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۲- درخواست بازدید علمی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۳- فرم درخواست برگراری همایش داخلی،سمینار انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۴- درخواست برگزاری کارگاه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۵- درخواست انتشار نشریه انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۷-گزارش عملکردبودجه سالیانه انجمنانجمن علمی
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شدهانجمن علمی
اساسنامه انجمن علمیانجمن علمی
صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمیانجمن علمی