آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فونت های مورد نیازطرح های پژوهشی (درون واحدی )
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه هاطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم الفطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم صفرطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترافرم های مربوط به پست الکترونیکی
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبرفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشیفرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هافرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه هافرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها