آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجوییآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل کار تخفیف دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایستی مد نظر داشته باشندآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
صدور گواهینامه موقت ودانشنامهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل فارغ التحصیلیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت انجام کسری خدمتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیلآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیلآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی خروج از کشور بر حسب نوع سفرآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بازدید علمیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
استعلام:آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه تخلفاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل مشاوره و راهنماییآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی