نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
استعلام:
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلات
آیین نامه تخلفات(تنظیم نشده)
مراحل مشاوره و راهنمایی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعد
خلاصه آیین نامه آموزشی(تنظیم نشده)
آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
فرم های شرکت در مجامع بین المللی
فرم های تشویقی مقالات
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشان
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی